Ewelina Dresler - Coaching
background
logotype

"Człowiek, by stać się doskonałym, powinien często się zmieniać."

John Henry Newman

Kwestie organizacyjne:

Coaching poprzedzony jest rozmową, na której ustalane są cele coachingowe i zawierany jest kontrakt coachingowy (1 –spotkanie). Sam proces coachingu trwa zwykle 6-10 sesji, które odbywają się w odstępach 3-4 tygodniowych. Sesja trwa 1,5-2 godziny.

Zakres wsparcia coachingowego:

Life coaching – jest skoncentrowany na wsparciu Klienta w jego dążeniu do równowagi życiowej, ograniczaniu stresu oraz przybliżania się do szczęścia.

Bussines coaching – jest skoncentrowany na wsparciu Klienta w obszarze zawodowym, może dotyczyć pracowników jak i menedżerów i właścicieli firm. Najczęstszymi obszarami bussines coachingu są kwestie: wypalenia zawodowego, nadmiernego obciążenia i stresu, motywacji siebie i/lub podległego zespołu, delegowania, asertywności  i osiągania celów biznesowych.

2015 Ewelina Dresler