Ewelina Dresler - Oferta dla firm
background
logotype

"Umysł wyznacza granicę. Jeśli wyobraźnia podpowiada, że coś można uczynić, to rzeczywiście rzecz jest możliwa – jeśli tylko ktoś wierzy w to z całym przekonaniem"

Arnold Schwarzenegger

Zakres wsparcia dla firm dobierany jest indywidualnie po rozmowie z właścicielem/ menedżerem dotyczącym potrzeb, problemów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Zakres wsparcia:

 • coaching pracowników
 • coaching kadry menedżerskiej/ właściciela
 • projekty rekrutacyjne – poszukiwanie kandydatów o określonym profilu kompetencyjnym,
 • Assessment Center,
 • analiza predyspozycji osobowościowych kandydatów do wykonywania określonej pracy,
 • analiza dopasowania profilu kompetencyjnego pracownika do wymagań stanowiska pracy,
 • pomoc w budowie systemów motywacyjnych,
 • analiza potrzeb szkoleniowych pracowników i dobór odpowiedniej formy doskonalenia,
 • wsparcie personalne w procesie restrukturyzacji – praca z oporem pracowników wobec zmian,
 • badanie opinii, postaw i zaangażowania pracowników
 • pomoc w tworzeniu strategii personalnej

Zazwyczaj wsparcie firm obejmuje dwa etapy:

- dokładna diagnoza obszaru personalnego ,

- opracowanie i  wdrożenie projektu z zakresu zarządzania ludźmi w oparciu o dokonaną diagnozę, który ma na celu pokonanie konkretnych trudności i problemów i/lub rozwój tego obszaru

2015 Ewelina Dresler